Havadakı təzyiqin u.e qiymətini buraya daxil edin
Manometrdəki təzyiqi buraya daxil edin (MPa ilə)
Cihazın manometrdə göstərilən təzyiq altında u.e qiyməyini buraya daxil edin
KP0
KP1