Metrik vahidlər sistemi ilə hesabla

Cable diameter / Geofiziki kabelin diametri:

Surface Pressure / Quyu ağzı təzyiq:

Canculated Area / Kabelin en kəsiyinin sahəsi:

Balance Weight / Lazım olan çəki (ümumi):

Verilməli olan artıq çəki / faizlə

Tool String Weight / Cihazın çəkisi:

Sinker Bar (Yük) çəkisi:
 
Beynəlxalq vahidlər sistemi ilə hesabla

Cable diameter / Geofiziki kabelin diametri:

Surface Pressure / Quyu ağzı təzyiq:

Canculated Area / Kabelin en kəsiyinin sahəsi:

Balance Weight / Lazım olan çəki (ümumi):

Verilməli olan artıq çəki / faizlə

Tool String Weight / Cihazın çəkisi:

Sinker Bar (Yük) çəkisi: